ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

 

 φωτοτυπιες-4    Κατασκευή καλουπιών injection molding για εξαρτήματα
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, εξαρτήματα τεντών, εξαρτήματα για αεροκουρτίνες,
συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, συστημάτων αλουμινίου, συστημάτων άρδευσης,
συσκευών γραφείου, πώματα, ειδών υγιεινής, φωτιστικά κ.α.

 

φωτοτυπιες-3   Κατασκευή καλουπιών injection molding για εξαρτήματα
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, εξαρτήματα τεντών, εξαρτήματα για αεροκουρτίνες,
συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, συστημάτων αλουμινίου, συστημάτων άρδευσης,
συσκευών γραφείου, πώματα, ειδών υγιεινής, φωτιστικά κ.α.